xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Rehabilitering af patienter med KOL - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 28 MAJ 2018

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er et globalt sundhedsproblem og en væsentlig årsag til sygelighed og død i Danmark. KOL-rehabilitering er en veldokumenteret og effektiv del af behandlingen af sygdommen og kan hjælpe den enkelte patient med KOL til øget funktionsevne og større livskvalitet i sin dagligdag.

At Sundhedsstyrelsen har valgt at opdatere den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL skyldes, at arbejdsgruppen vurderede, at der er kommet ny viden på området, der taler for en revision. Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger til rehabilitering af patienter med KOL.

Det helt grundlæggende princip i retningslinjen er fortsat, at patienter med KOL har gavn af at deltage i et rehabiliteringsprogram. Det gælder både patienter med svære KOL-symptomer og patienter med lettere grad af åndenød. Rehabilitering kan med fordel inkludere både patientuddannelse og inddrage de pårørende.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL (pdf)

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Metaanalyser, fokuserede spørgsmål og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 1 ekskluderede studier (pdf)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 2 ekskluderede studier (pdf)

PICO 3 kombineret træning vs. udholdenhed (pdf)

PICO 3 kombineret træning vs. udholdenhed (RevMan5)

PICO 3 kombineret træning vs. udholdenhed ekskluderede studier (pdf)

PICO 3 styrke vs. udholdenhed (pdf)

PICO 3 styrke vs. udholdenhed (RevMan5)

PICO 3 styrke vs. udholdenhed ekskluderede studier (pdf)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 6 ekskluderede studier (pdf)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 7 ekskluderede studier (pdf)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts (2018)

Flowcharts (2014)