xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Indikation for transfusion med blodkomponenter - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 04 DEC 2018

Sundhedsstyrelsen har udgivet en national klinisk retningslinje for indikation for transfusion med blodkomponenter.

Denne kliniske retningslinje er en opdatering af den tilsvarende retningslinje fra 2014 og var ved udgivelse 2018 et supplement til vejledningen om blodtransfusion fra 2015. Transfusions Medicinsk Råd har efterfølgende besluttet, at vejledningen skal ophøre, da vejledningens afsnit 1-3 er beskrevet andetsteds i Styrelsen for Patientsikkerheds regelsæt og afsnit 4-6 om den kliniske anvendelse er beskrevet i den nationale kliniske retningslinje. Vejledning 9038 af den 15. januar 2015 er i 2023 gjort historisk.

Retningslinjen kommer med evidensbaserede anbefalinger, hvor dette er muligt, eller god praksis anbefalinger for eller imod brugen af en restriktiv transfusionsstrategi.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for indikation for transfusion med blodkomponenter (pdf)

National klinisk retningslinje for indikation for transfusion med blodkomponenter (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 1 ekskluderede studier (pdf)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 2 ekskluderede studier (pdf)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 4 ekskluderede studier (pdf)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 5 ekskluderede studier (pdf)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 (Revman5)

PICO 10 ekskluderede studier (pdf)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for PICO søgning

Flowcharts 2018

Flowcharts 2014