xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Indikation for transfusion med blodkomponenter

Denne kliniske retningslinje er en opdatering af den tilsvarende retningslinje fra 2014 og udgør et supplement til vejledningen om blodtransfusion fra 2015. Retningslinjen kommer med evidensbaserede anbefalinger, hvor dette er muligt, eller god praksis anbefalinger for eller imod brugen af en restriktiv transfusionsstrategi.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 04 DEC 2018

Sundhedsstyrelsen har udgivet en National klinisk retningslinje for indikation for transfusion med blodkomponenter.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for Indikation for transfusion med blodkomponenter MAGICapp (magicapp.org) 

Quickguide

Quickguide: Indikation for transfusion med blodkomponenter (pdf)

English version

Quick guide: National Clinical Guideline for transfusion using blood components (pdf)

Høring

Link til høringsportalen

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Flowcharts 2018

Flowcharts 2014

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

Pdf

Metanaanalyse Fokuseret spørgsmål 1 (pdf)

Metanaanalyse Fokuseret spørgsmål 1 ekskluderede studier (pdf)

Metanaanalyse Fokuseret spørgsmål 2 (pdf)

Metanaanalyse Fokuseret spørgsmål 2 ekskluderede studier (pdf)

Metanaanalyse Fokuseret spørgsmål 4 (pdf)

Metanaanalyse Fokuseret spørgsmål 4 ekskluderede studier (pdf)

Metanaanalyse Fokuseret spørgsmål 5 (pdf)

Metanaanalyse Fokuseret spørgsmål 5 ekskluderede studier (pdf)

Metanaanalyse_Fokuseret spørgsmål 10 (pdf)

Metanaanalyse Fokuseret spørgsmål 10 ekskluderede studier (pdf)

RevMan5 til databrug

NKR9 Blodtransfusion PICO1 2018 (RevMan5)

NKR9 Blodtransfusion PICO2 2018 (RevMan5)

NKR9 Blodtransfusion PICO4 2018 (RevMan5)

NKR9 Blodtransfusion PICO5 2018 (RevMan5)

NKR9 Blodtransfusion PICO10 2018 (RevMan5)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol: guidelines

Søgeprotokol: PICOsøgning

Se desuden

Vejledningen om blodtransfusion fra 2015 (retsinformation.dk)