Engelsk

NKR: Diagnostik af mild cognitive impairment og demens

Sundhedsstyrelsen udgiver en national klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens.

RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER 25 OKT 2018

Demens er en klinisk diagnose, der stilles på baggrund af en samlet vurdering af symptombillede, anamnese og parakliniske undersøgelsesresultater. Retningslinjen kommer med anbefalinger for forskellige undersøgelser og test.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens MAGICapp (magicapp.org) 

Quickguide

Quickguide National klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens pdf

English version

Quickguide: National clinical guideline for diagnosis of mild cognitive impairment and dementia pdf

Høring

Link til høringsportalen 

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Kommissorium

Kommissorium NKR Diagnostik af MCI og demens

Baggrundsmateriale

Flowcharts

Søgeprotokoller

Søgeprotokol: guidelines

Søgeprotokol: sekundær litteratur

Søgeprotokol: primær litteratur

Bilag

Tabeller