xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Diagnostik af mild cognitive impairment og demens

Sundhedsstyrelsen udgiver en national klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 25 OKT 2018

Demens er en klinisk diagnose, der stilles på baggrund af en samlet vurdering af symptombillede, anamnese og parakliniske undersøgelsesresultater. Retningslinjen kommer med anbefalinger for forskellige undersøgelser og test.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens (pdf)

National klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens (magicapp.org) 

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts

Bilag

Tabeller

Den nationale demenshandlingsplan 2025

Rapporten er udarbejdet som led i arbejdet med initiativ 4: Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet i Den nationale Demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne.

Se alle udgivelser inden for Den nationale demenshandlingsplan 2025