xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af alkohol­afhængighed

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny opdateret national klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 23 NOV 2018

Omkring 140.000 personer lider af alkoholafhængighed i Danmark, men kun en mindre del er i behandling. Personer, der er afhængige af alkohol, har tre til fem gange højere risiko for at dø tidligt sammenlignet med resten af befolkningen. Dette gælder især for dødsfald på grund af leversygdom, ulykker, selvmord og infektioner, som er markant højere hos personer med alkoholafhængighed. 

Baggrunden for, at Sundhedsstyrelsen opdaterer den nationale kliniske retningslinje om behandling af alkoholafhængighed, er for at medtage nye studier på området, men også for at samle den oprindelige retningslinje fra 2015 og tillægget om farmakologisk behandling af alkoholafhængighed fra 2017. 

Formålet med den opdaterede retningslinje er at give vidensbaserede nationale anbefalinger for behandling af alkoholafhængighed for at være med til at højne og ensrette kvaliteten af alkoholbehandling i Danmark.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed MAGICapp (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

English quick guide

12 February 2019

National clinical guideline on treatment of alcohol dependence

This quick guide contains the key recommendations from the national clinical guideline on treatment of persons with alcohol dependence.

The guideline was prepared under the auspices of the Danish Health Authority.

The focus of the national clinical guideline is treatment of persons with alcohol dependence.

The guideline includes recommendations on both pharmacological and non-pharmacological treatment.

English quick guide

Høring

Høringsportalen

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar)

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Baggrundsmateriale

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen

Flowcharts

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

Liste over ekskluderede studier, opdatering 2018 pdf

NKR 12 Alkohol Opdatering Varighed af behandling pdf

NKR 13 Alkohol Opdatering Acamposat pdf

NKR 13 Alkohol opdatering Disulfiram pdf

NKR 13 Opdatering Naltrexon pdf

NKR Alkohol opdatering Dag vs døgn behandling pdf

NKR 13 Alkohol opdatering Acamposat for alcohol dependency 2018 RevMan5 til databrug

NKR 13 Alkohol Opdatering  Disulfiram for alcohol dependency 2018 RevMan5 til databrug

NKR 13 Alkohol opdatering Døgn vs Dag behan 2018 RevMan5 til databrug

NKR 13 Alkohol opdatering Naltrexon for alcohol dependency 2018 RevMan5 til databrug

NKR 13 Alkohol opdatering varighed af behandling 2018 RevMan5 til databrug

Søgeprotokoller

Søgeprotokol guidelines

Primær litteratur