Engelsk

Forholdsregler ved injektion af insulin

Med dette notat ønsker Sundhedsstyrelsen at gøre opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ved injektion af insulin i hjemmet ved borgeren selv eller hjemmepleje/-sygepleje, som udgangspunkt ikke er behov for adrenalinberedskab.

14 SEP 2018