xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser

Rapporten peger på de største udfordringer i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser og kommer med anbefalinger, der har til formål at forbedre det samlede forløb for mennesker med psykiske lidelser.

28 JUN 2018

Fokus for anbefalingerne er både den regionale indsats i sygehuspsykiatri og praksissektor samt den sundhedsfaglige og psykosociale indsats i kommunerne. 

Det faglige oplæg skal samlet set understøtte en udvikling af den samlede indsats, der kan bidrage til større lighed i sundhed for mennesker med psykiske lidelser. Dette skal se ved hjælp af:

  • Flere og bedre leveår for mennesker med psykiske lidelser
  • Større accept og forståelse af psykisk lidelse
  • Tidligere og mere tilgængelig indsatser
  • Højere faglig kvalitet i alle indsatser
  • Mere sammenhængende forløb for mennesker med psykiske lidelser