xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af Menières

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 21 SEP 2018

Menières er en sygdom i det indre øre, som kendetegnes ved høretab, spontane svimmelhedsanfald og tinnitus. Høretabet er typisk kun på det ene øre og ledsages af tinnitus samt en trykfølelse i øret. Ved svimmelhedsanfald får patienten en kraftig følelse af, at alt roterer, kvalme samt tendens til opkast og fald.

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere

 

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af Menières (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af Menières (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE (ICON)

AGREE (Helsedirektoratet)

AGREE (SFORL)

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts