xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Danskernes rygevaner - årsrapport 2017

I denne rapport præsenteres et overblik over danskernes rygevaner 2017 med fokus på tobaksrygning, rygestopønske, rygestopadfærd, brug af hjælpemidler til rygestop, rygning indendørs på arbejdspladsen, uddannelsesinstitutionen, i hjemmet og i bilen, e-cigaretter og røgfri tobak.

ANALYSER 04 JAN 2018

Rygevaner beskrives desuden i forhold til køn, alder og uddannelse.

For nogle af temaerne, vil stikprøven, dvs. antallet af respondenter, være relativ lille, og her skal forskelle imellem de sociodemografiske grupper fortolkes med forsigtighed. Dette vil fremgår af de enkelte temaer.

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af en projektgruppe fra Statens Institut for Folkesundhed i december 2018.

Resultaterne er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Danskernes rygevaner 2017, hvor 5124 danskere deltog.

Danskernes rygevaner 2017 - spørgeskemaundersøgelse

Hjerteforeningen, Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen har undersøgt danskernes rygevaner. Undersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit af danskerne i forhold til alder, køn, religion og uddannelse. Dataindsamlingen er foretaget af Kantar Gallup via deres internetpanel i november 2017.

Undersøgelsen er offentliggjort januar 2018.

Nøgletal - Danskernes rygevaner 2017 

Danskernes Rygevaner - Metodedokument 2017

Frekvenstabeller 2017

Krydstabeller - alle 2017

Krydstabeller - dagligrygere 2017

Krydstabeller - kvinder 2017

Krydstabeller - mænd 2017


Se alle udgivelser om danskernes rygevaner