xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Sygdomsbyrden i Danmark: Ulykker, selvskade og selvmord

Rapporten beskriver udvalgte konsekvenser og byrdemål for henholdsvis ulykker, selvskade og selvmord i Danmark. Konsekvenserne er opgjort i forhold til køn og uddannelse.

28 FEB 2017

Sygdomsbyrden i Danmark – ulykker, selvskade og selvmord

Rapporten præsenterer beregninger af: Prævalens, dødsfald, tabte leveår, tab i middellevetid, indlæggelser, ambulante besøg, skadestue, alment praktiserende læge, langvarigt sygefravær, førtidspension, sundhedsøkonomi, produktionstab, sparede fremtidige omkostninger og forbrug.

128 sider.

Trykt udgave

Rapporten kan rekvireres gratis mod betaling af porto og forsendelsesomkostninger hos Rosendahls Boghandel