xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af lumbal spinalstenose

Denne nationale kliniske retningslinje omhandler anbefalinger for behandling af lumbal spinalstenose.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 25 SEP 2017

Lumbal spinalstenose (forsnævring af rygmarvskanalen) er en udbredt tilstand blandt ældre mennesker. Tilstanden skyldes forandringer i rygsøjlen, som giver et tryk på nerverne i rygmarvskanalen. For patienten kan det betyde udstrålende smerter i benene, tunghedsfornemmelse, nedsat gangdistance og dårlig balance. Retningslinjen har fokus på behandling med både kirurgi, medicin, træning og ledmobiliserende behandling.

Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet, at patienter kan tilbydes en pladsskabende operation (dekompression af spinalkanalen), hvis symptomerne bliver for invaliderende samt tilbud om træning under vejledning.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af lumbal spinalstenose (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af lumbal spinalstenose (magicapp.ord)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer for medlemmer af arbejdsgruppen

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

GRADE evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts