xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Målbeskrivelsen angiver de teoretiske og praktisk-kliniske kompetencer, som skal gennemføres og godkendes i den kliniske basisuddannelse.

LOVGIVNING 30 MAR 2017

I henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1247 af 24. oktober 2007 om tilladelse til selvstændigt virke som læge udarbejder Sundhedsstyrelsen en målbeskrivelse for uddannelsen, som angiver, hvilke kompetencer der skal være opnået i den kliniske basisuddannelse.

Målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelseMålbeskrivelsen er gældende for uddannelsesforløb besat den 1. august 2017 eller herefter. Målbeskrivelsen er en revision af den tidligere målbeskrivelse fra 15. juli 2009 og er udarbejdet i en arbejdsgruppe nedsat af det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Målbeskrivelsen præciserer de minimumskompetencer, der skal opnås og godkendes i løbet af den kliniske basisuddannelse.

Se desuden Målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse, 2009