xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hygiejne ved langvarig, midlertidig indkvartering af mange personer

Vejledning til regioner, kommuner, øvrige statslige myndigheder, humanitære organisationer med flere.

28 JUN 2023

Indkvartering af større antal personer indebærer en række udfordringer for involverede myndigheder i forhold til at sikre ensartede og gode sundheds- og hygiejnemæssige forhold under indkvarteringen.

Dette gælder særligt i situationer med store stigninger i antallet af flygtninge og asylansøgere, som i større eller mindre grad har behov for langvarig, midlertidig indkvartering.

Hygiejne ved langvarig, midlertidig indkvartering af mange personer

 

Indhold

1. Indledning

2. Boligstandarder ved langvarig, midlertidig indkvartering af mange personer

2.1 Generelle forhold
2.1.1 Boliger
2.1.2 Bygningers egnethed

2.2 Indretning af boliger ved langvarig, midlertidig indkvartering
2.2.1 Soverum, opholdsrum
2.2.2 Fællesrum
2.2.3 Toilet- og badefaciliteter
2.2.4 Spritdispensere til håndhygiejne
2.2.5 Køkkener
2.2.6 Indeklima, herunder temperatur og udluftning
2.2.7 Undgå fugt og skimmelsvamp
2.2.8 Vask, tørring og rengøring
2.2.9 Affald
2.2.10 Forhold ved personlig hygiejne

2.3 Ekstraordinære situationer ved langvarig, midlertidig indkvartering
2.3.1 Midlertidige boliger under hotellignende forhold
2.3.2 Campinghytter, telte og lignende
2.3.3 Undtagelser til byggeloven

3. Hygiejne, risiko og håndtering af udbrud af smitsomme sygdomme

3.1 Personalets forholdsregler ved smitsomme sygdomme
3.1.1 Difteri
3.1.2 Tuberkulose
3.1.3 Leverbetændelse, type A og B
3.1.4 MRSA
3.1.5 Mavetarm-infektioner
3.1.6 Fnat
3.1.7 Lus
3.1.8 Væggelus

4. Referencer

Bilag

 

Versioner

Version 2.1: juni 2023: mindre redaktionelle ændringer

Version 2: marts 2022, Aktuelle revision er foretaget i forbindelse med tilstrømning af flygtninge fra krigen i Ukraine i foråret 2022, og der er alene foretaget mindre administrative rettelser med opdateringer i henhold til lovændringer.

Version 1: januar 2017: Vejledningen blev udarbejdet i forbindelse med tilstrømning af flygtninge i efteråret 2015. I arbejdsgruppen deltog Udlændingestyrelsen, Røde Kors, Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner, Statens Serum Institut, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, Trafik- og Byggestyrelsen samt Bygningsstyrelsen. Vejledningen blev udarbejdet på baggrund af ”Vejledning om hygiejne i asylcentre” fra 1998.