xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forløbsprogram for børn og unge med ADHD

Der er behov for tæt koordinering, sammenhæng og kontinuitet i den samlede indsats, når man skal behandle børn og unge med psykiske vanskeligheder og lidelser. Det er nemlig en kompleks opgave at skabe sammenhængende forløb, der ofte kræver en indsats fra forskellige fagprofessionelle i flere sektorer – ofte samtidigt.

15 DEC 2017

Forløbsprogrammet beskriver, hvordan indsatsen for målgruppen skal varetages samtidigt og koordineret mellem de forskellige sektorer, så indsatsen fungerer som en helhed. Der er samtidig fokus på den tidlige forebyggende indsats, der skal forhindre, at barnet/den unge får behov for mere indgribende indsatser.

Forløbsprogram for børn og unge med ADHD - pdf

Bilag

I denne bilagspublikation belyses prævalens (forekomst), incidens (nye tilfælde) og aktivitet i de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet for børn og unge med angst eller depression, ADHD og spiseforstyrrelse. Opgørelserne er udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af de nationale sundhedsregistre. 

Prævalens, incidens og aktivitet i sundhedsvæsenet for børn og unge med angst eller depression, ADHD og spiseforstyrrelser- pdf 

Se desuden

De tre forløbsprogrammer

 

Om puljen

Implementering og udbredelse af forløbs­programmer for børn og unge med psykiske lidelser

 

Evaluering af de tre forløbsprogrammer

National evaluering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

 

Om forløbsprogrammer

Forløbsprogrammer er en standardiseret beskrivelse af den tværfaglige, tværsektorielle, koordinerede og evidensbaserede sundhedsfaglige indsats samt opgavefordeling, samarbejde og koordinering mellem involverede aktører med udgangspunkt i en given patientgruppe.

 

Se alle forløbsprogrammer