xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forløbsprogram for børn og unge med ADHD

Der er behov for tæt koordinering, sammenhæng og kontinuitet i den samlede indsats, når man skal behandle børn og unge med psykiske vanskeligheder og lidelser. Det er nemlig en kompleks opgave at skabe sammenhængende forløb, der ofte kræver en indsats fra forskellige fagprofessionelle i flere sektorer – ofte samtidigt.

PATIENTFORLØB 15 DEC 2017

Forløbsprogrammet beskriver, hvordan indsatsen for målgruppen skal varetages samtidigt og koordineret mellem de forskellige sektorer, så indsatsen fungerer som en helhed. Der er samtidig fokus på den tidlige forebyggende indsats, der skal forhindre, at barnet/den unge får behov for mere indgribende indsatser.

Forløbsprogram for børn og unge med ADHD

Sundhedsdatastyrelsen, notat: Uddybende data om målgruppernes aktivitet i praksissektor, børne- og ungdomspsykiatri og somatik.

Prævalens, incidens og aktivitet i sundhedsvæsenet for børn og unge med angst eller depression, ADHD og spiseforstyrrelser