xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger for den palliative indsats

Mange patienter lever længere med livstruende sygdomme, og den palliative indsats spiller derfor en stadig større rolle. Samtidigt er der et behov for at løfte kvaliteten af den palliative indsats og understøtte det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde for hermed at skabe indsatser af høj faglig kvalitet og sammenhæng i patientforløbet.

07 DEC 2017

Der er ligeledes en stigende opmærksomhed på, at alle patienter med livstruende sygdomme, og ikke kun patienter med kræftsygdomme, kan have behov for en palliativ indsats samt på den sociale ulighed på området.  

På den baggrund, blev det i forbindelse med Kræftplan IV besluttet at revidere Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats fra 2011.

Formålet med anbefalingerne er:  

  • at skabe lighed i adgangen til de palliative behandlingstilbud overalt i landet uanset diagnose
  • at løfte kvaliteten i indsatsen, særligt i forhold til den basale palliative indsats

Historisk

Anbefalinger for den palliative indsats, 2011

Faglige retningslinjer for den palliative indsats, 1999

Omsorg for alvorligt syge og døende – om hospiceprogrammer og andre initiativer indenfor den palliative indsats, 1996