xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats for mennesker med diabetes. Fagligt oplæg til en national handlingsplan 2017-2020

Dette faglige oplæg til en national diabeteshandlingsplan indeholder anbefalinger, der har som overordnet formål at styrke kvaliteten i indsatserne og understøtte sammenhæng i forløbet for mennesker med diabetes og deres pårørende.

27 JUN 2017

Dette faglige oplæg til en national diabeteshandlingsplan indeholder anbefalinger, der har som overordnet formål at styrke kvaliteten i indsatserne og understøtte sammenhæng i forløbet for mennesker med diabetes og deres pårørende.

Styrket indsats for mennesker med diabetes. Fagligt oplæg til en national handlingsplan 2017-2020

Regeringen og satspuljepartierne har med satspuljen for 2017-2020 indgået en aftale om at afsætte 65,0 mio. kr. til en national diabeteshandlingsplan, der skal styrke indsatsen på diabetesområdet.

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg skal danne baggrund for udarbejdelsen af den nationale diabeteshandlingsplan 2017-2020. Det endelige indhold af diabeteshandlingsplanen aftales mellem regeringen og satspuljepartierne i anden halvdel af 2017.

Det estimeres, at ca. 320.000 danskere har diabetes, og at endnu flere vil have sygdommen i fremtiden som følge af den demografiske udvikling med en stigning i levealder, bedre behandlingsmuligheder og uhensigtsmæssig udvikling i livsstilsmønstre med overvægt til følge.