xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af en model for rehabiliterings­forløb i to kommuner

Rapporten præsenterer en evaluering af en model for rehabiliteringsforløb på ældreområdet, der er blevet udviklet af Sundhedsstyrelsen og afprøvet i Syddjurs og Slagelse kommuner i 2015-2016.

27 JUN 2017

SFI: Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af en model for rehabiliteringsforløb i to kommuner 

Evalueringen beskriver borgerne og deres rehabiliteringsforløb, analyserer udviklingen i borgernes funktionsevne og borgernes oplevelser af at gennemføre et rehabiliteringsforløb. Desuden analyseres kommunernes tidsforbrug og lønudgifter, og implementeringen af rehabiliteringsmodellen belyses ud fra et medarbejder- og lederperspektiv.

Evalueringen viser, at borgerne generelt forbedrer deres funktionsevne i løbet af deres rehabiliteringsforløb, og at de er meget tilfredse med det rehabiliteringsforløb, de har gennemført. Undersøgelsen viser også, at medarbejdere og ledere bakker op om den rehabiliterende tilgang med fokus på øget tværfaglighed og indsatser, der tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker og behov.

Evalueringen er finansieret af Sundhedsstyrelsen.

Rapporten er udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.