xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sygdomsbyrden i Danmark - risikofaktorer

Rapporten beskriver udvalgte konsekvenser og byrdemål for rygning, alkohol, stoffer, fysisk inaktivitet, svær overvægt, lavt frugtindtag, lavt grøntindtag, højt fedtindtag, usikker sex, svage sociale relationer, dårlig mental sundhed og søvnbesvær i Danmark. Konsekvenserne vil blive opgjort i forhold til køn og uddannelse. Risikofaktorerne omfatter både risikoadfærdsformer og faktorer vedrørende mental sundhed.

12 SEP 2016

Rapporten beskriver udvalgte konsekvenser og byrdemål for rygning, alkohol, stoffer, fysisk inaktivitet, svær overvægt, lavt frugtindtag, lavt grøntindtag, højt fedtindtag, usikker sex, svage sociale relationer, dårlig mental sundhed og søvnbesvær i Danmark. Konsekvenserne vil blive opgjort i forhold til køn og uddannelse. Risikofaktorerne omfatter både risikoadfærdsformer og faktorer vedrørende mental sundhed.

Rapporten præsenterer for hver risikofaktor - hvis muligt - beregninger af: Forekomst, dødsfald, restlevetid, tabte leveår, indlæggelser, ambulante besøg, skadestuebesøg, alment praktiserende læge, kortvarigt og langvarigt sygefravær, førtidspension, sundhedsøkonomi, produktionstab, sparede fremtidige omkostninger og forbrug.

393 sider.

Sygdomsbyrden i Danmark - risikofaktorer 

Afsnit

 1. Sammenfatning
 2. Baggrund
 3. Datakilder
 4. Metode
 5. Rygning
 6. Alkohol
 7. Stofmisbrug
 8. Fysisk inaktivitet
 9. Svær overvægt
 10. Lavt indtag af frugt
 11. Lavt indtag af grøntsager
 12. Usikker sex
 13. Dårlig mental sundhed
 14. Ensomhed
 15. Søvnbesvær
 16. Psykisk belastende arbejdsmiljø

 

Versioner

Version 2.0: 30. september 2016 

Version 2.0 indeholder rettelser af en systematisk fejl. Fejlen angår prosatekststykker, som refererer til tal for tabt produktion for risikofaktorerne rygning, fysisk inaktivitet, svær overvægt, psykisk belastende arbejdsmiljø, ensomhed, dårlig mental sundhed og søvnbesvær. I begge versioner er tallene korrekte i tabeller og søjlediagrammer i både i de tematiske kapitler og i sammenfatningsfigurer og tabeller. Men i sammenfatningen for de nævnte risikofaktorer i version 1.0 er tallene fejlagtige for netop opgørelser af produktionstab samt i de sammenfattende bokse i de tematiske kapitler.

Version 1: 12. september 2016

Serie

Rapporten er en del af serien 'Sygdomsbyrden i Danmark'

I 2015 og 2016 gennemførte Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen et større studie af sygdomsbyrden i Danmark. Som resultat af studiet blev der udgivet tre rapporter.

I marts 2023 udkom 'Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme' og 'Sygdomsbyrden i Danmark - risikofaktorer':

Sygdomsbyrden i Danmark