xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af nyopståede lænderygsmerter

Retningslinjen omfatter udvalgte elementer i behandlingen af uspecifikke lænderygsmerter.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 20 JUN 2016

Retningslinjen anbefaler ikke-rutinemæssigt tilbud om billeddiagnostisk udredning med MR scanning eller røntgenundersøgelse, akupunktur samt farmakologisk behandling i form af paracetamol, opiodier og NSAID.

Retningslinjen forholder sig yderligere til intervention specifikt målrettet patienten på baggrund af modificerbare, prognostiske faktorer.

Retningslinjen omfatter udvalgte elementer i behandlingen af uspecifikke lænderygsmerter. Retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer, forløbsprogrammer og behandlingsvejledninger på området. Ud over kliniske anbefalinger peger retningslinjen på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for behandlingen af uspecifikke lænderygsmerter.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Retningslinjen er genvurderet i 2019

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2019.

Den nationale kliniske retningslinje giver nye vidensbaserede anbefalinger. Anbefalingerne er bl.a. at opfordre patienten til opretholdelse af vanlig aktivitet, tilbyde individualiseret patientuddannelse i tillæg til vanlig behandling, hvor denne vurderes at kunne øge egenomsorgen, samt at tilbyde manuel ledmobiliserende teknikker og superviseret fysisk træning i tillæg til vanlig behandling.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (RevMan5)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts