xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af angst hos børn og unge

Denne retningslinje indeholder handlingsanvisninger for udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger inden for behandling af socialfobi, separationsangst og generaliseret angst hos børn og unge.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 11 OKT 2016

Retningslinjen bygger på systematiske litteratursøgninger samt en standardiseret kvalitetsvurdering og sammenfatning af evidensen. På baggrund af den samlede evidens, kommer retningslinjen med overordnede anbefalinger vedrørende psykoterapeutiske behandlingsmetoder, behandling med antidepressiva og omfanget af forældreinddragelse. 

Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet. Det er forventningen, at denne retningslinje vil føre til et mere ensartet og evidensbaseret behandlingstilbud inden for angst hos børn og unge.

Retningslinjen giver ikke en udtømmende beskrivelse af evidensbaseret behandling af angst, men giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter i patientforløbet. Retningslinjen kan derfor ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger og forløbsbeskrivelser m.m. på området.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge - MAGICapp (magicapp.org)

National klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge - PDF

Quickguide

Quickguide

Høring

Høringsnotat

Høringssvar og peer-review

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Flowcharts

Flowcharts

Vurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO 1 Psykoterapi vs kontrol (pdf)

PICO 3, 4 SSRI OCD (pdf)

PICO 3 Psykoterapi vs SSRI SNRI (pdf)

PICO 4 Psykoterapi med SSRI vs SSRI alene (pdf)

PICO 5 Specifikke programmer vs generiske (pdf)

PICO 6 Individuel vs gruppe (pdf)

PICO 7 forældre (pdf)

Sådan kommer du i gang med Magic

Søgeprotokoller

Guidelines

Søgeprotokol for guidelines til NKR: behandling af angst hos børn og unge

Sekundær litteratur
Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: behandling af angst hos børn og unge

Primær litteratur
Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: behandling af angst hos børn og unge