xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af anorexia nervosa

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger vedrørende behandling af børn, unge og voksne med anoreksi.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 12 SEP 2016

Retningslinjen skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer og vejledninger på området.

Retningslinjen anbefaler blandt andet, at behandlingen fokuserer på kernesymptomerne ved anoreksi. Med kernesymptomer forstås både undervægt samt psykologiske og adfærdsmæssige symptomer på anoreksi. Psykologiske symptomer har med patientens tanke- og følelsesmønstre at gøre, mens adfærdsmæssige symptomer fx kan omfatte ekstreme diæter og tvangsmotion.

Familie og netværk spiller en afgørende rolle i behandlingen af anoreksi, og retningslinjen anbefaler at inddrage patientens nærmeste aktivt i behandlingen. For børn og unge bør en familiebaseret spiseforstyrrelsesbehandling være førstevalg.

I de tilfælde, hvor en behandling kræver indlæggelse, er anbefalingen, at patienten bliver udskrevet til fortsat specialiseret ambulant behandling, så snart patienten begynder at tage på i vægt og kan spise selv med eller uden støtte.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af anorexia nervosa - PDF

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for behandling af anorexia nervosa

English version

Quick guide: National clinical guideline for the treatment of anorexia nervosa

Høring

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje vedr. behandling af anoreksia nervosa

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål (PICO)

Grade evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Flowcharts

Flowcharts