xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mødet med pårørende til personer med alvorlig sygdom

- Anbefalinger til sundhedspersonale

PJECER OG BREVE 28 JAN 2016

Sundhedsstyrelsen har en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende inddrages som ressource, og at der bliver taget hånd om de pårørendes behov.

Du kan finde en opsummering af anbefalingerne i pjecen, der indeholder råd til, hvornår du og dine kollegaer skal afdække og handle på de behov for støtte og inddragelse, der opstår hos pårørende til patienter med alvorlig sygdom.

Anbefalingerne i pjecen bygger på rapporten Anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge fra 2012.