xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger for den danske institutionskost

Anbefalinger for den danske institutionskost er rettet mod personer, der har ansvaret for eller arbejder med kosten i institutioner, hvor bespisningen indgår som en del af institutionens funktion eller behandling.

21 JAN 2016

Anbefalinger for den danske institutionskost er rettet mod personer, der har ansvaret for eller arbejder med kosten i institutioner, hvor bespisningen indgår som en del af institutionens funktion eller behandling.

Anbefalinger for den danske institutionskost (pdf) 

Køb trykt udgave af bogen

 

Der er således tale om en bred målgruppe omfattende administratorer, læger, sygeplejersker, sygehjælpere, økonomaer, professionsbachelorer inden for ernæring og sundhed, ernæringsassistenter, kliniske diætister og andet kostansvarligt personale i for eksempel vuggestuer og døgninstitutioner.

Et af bogens vigtigste pædagogiske budskaber er at skelne mellem kost til raske og kost til syge personer. 

I denne 5. udgave af bogen er medtaget anbefalinger fra de nye Nordiske Næringsstofanbefalinger, NNR 2012, og de nye officielle kostråd til befolkningen fra 2013.

Danskernes kostvaner følges regelmæssigt, og de nyeste data fra perioden 2011-2013 er medtaget.

Denne nye udgave af bogen er primært en opdatering med nytilkommet viden, mens hovedbudskaberne og hovedprincipperne i kostformerne ikke har ændret sig væsentligt. Referencerne er opdateret og suppleret med relevante links.

Udgiver

Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet