xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udredning og behandling af voksne med ADHD - faglig visitations­retningslinje

Denne visitationsretningslinje er rettet mod sundhedsprofessionelle, der er involveret i udredning og behandling af voksne med ADHD. Formålet er at sikre, at patienten henvises til den rette instans på det rette tidspunkt i patientforløbet.

ANBEFALINGER 01 JUL 2016

Faglige visitationsretningslinjer skal forstås som fagligt begrundede retningslinjer for henvisning til  de eksisterende behandlingsmuligheder for en given sygdom.

Visitationsretningslinjen er udarbejdet i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen , KL og Danske Regioner med rådgivning fra Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin

Udredning og behandling af ADHD hos voksne. Faglig visitationsretningslinje