xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af nyopståede lænderygsmerter

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 20 JUN 2016

Retningslinjen anbefaler ikke-rutinemæssigt tilbud om billeddiagnostisk udredning med MR scanning eller røntgenundersøgelse, akupunktur samt farmakologisk behandling i form af paracetamol, opiodier og NSAID.

Retningslinjen forholder sig yderligere til intervention specifikt målrettet patienten på baggrund af modificerbare, prognostiske faktorer.

Retningslinjen omfatter udvalgte elementer i behandlingen af uspecifikke lænderygsmerter. Retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer, forløbsprogrammer og behandlingsvejledninger på området. Ud over kliniske anbefalinger peger retningslinjen på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for behandlingen af uspecifikke lænderygsmerter.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere
 

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (RevMan5)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts