xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Meniskpatologi i knæet

Retningslinjen anbefaler, at meniskskader hos patienter med smerter i knæ og øm ledlinje undersøges ved en klinisk test, der er enkel at udføre.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 10 MAJ 2016

Retningslinjen anbefaler, at meniskskader hos patienter med smerter i knæ og øm ledlinje undersøges ved en klinisk test, der er enkel at udføre. Ultralydsskanning anbefales ikke til at udrede meniskskader, og MR-skanning skal kun tages i brug, hvis resultatet af skanningen har betydning for det videre behandlingsforløb. Hvis der er mistanke om, at symptomerne fra knæet kan stamme fra slidgigt og ikke fra menisken, anbefales desuden en stående røntgenundersøgelse.

Meniskskader behøver ikke altid at blive behandlet ved en operation; for nogle patienter er det lige så godt eller bedre at afvente eller at starte med træning under vejledning. Der skelnes blandt andet i mellem, om knæet er aflåst, om der sidder noget i klemme, om smerterne er opstået pludseligt efter for eksempel et uheld, eller om patienterne samtidigt har slidgigt i knæet. Retningslinjen anbefaler desuden, at man overvejer at tilbyde superviseret genoptræning frem for enten hjemmetræning eller ingen træning til patienter, der har fået foretaget meniskresektion (lav evidenskvalitet).

Formålet med den nationale kliniske retningslinje for meniskskader er at opnå en ensartet behandling af høj faglig kvalitet, herunder at valget mellem operation og ikke-operation bliver truffet på samme grundlag landet over.

Retningslinjen beskriver den videnskabelige viden på området, og anbefalingerne bygger på denne viden samt på en faglig arbejdsgruppes erfaring på området. Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger mv. på området.

Retningslinjen er genvurderet i 2019

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2019.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for meniskpatologi i knæet (pdf)

National klinisk retningslinje for meniskpatologi i knæet (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

QUADAS

Metaanalyser og risk of bias

ACROBAT Lyman

ACROBAT Tengrootenhuysen

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 3 og 4 figurer (pdf)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 5 (RevMan5)

240815 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts