xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Fjernelse af mandler (tonsillektomi) - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 01 MAR 2019

Der udføres godt 7000 tonsillektomier om året i Danmark. Operationen kan omfatte en hel eller delvis fjernelse af halsmandlerne med eller uden samtidig fjernelse af næsepolypper, ligesom forløbet kan foregå enten ambulant eller under indlæggelse. En række forskelle på indikationer, operationshyppighed og -teknik samt smertelindring i efterforløbet har begrundet udarbejdelsen af denne retningslinje, som baserer sig på opdateret videnskabelig evidens og faglige erfaringer.

Retningslinjen forholder sig til tonsillektomi til behandling af børn med hypertrofiske tonsiller, kriterier for anvendelse af tonsillektomi til behandling af infektiøse tilstande hos børn og voksne. Den forholder sig til selve operationsformen, indlæggelsesformen samt til den postoperative smertebehandling efter tonsillektomi.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi) (pdf)

National klinisk retningslinje for fjernelse af mandler (tonsillektomi) (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

QUIPS

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts 

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines