xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kortlægning af opioidforbruget i Danmark

Denne rapport er en kortlægning af forbruget af opioider i Danmark, særligt blandt patienter med langvarige kroniske non-maligne smerter.

01 SEP 2016

Denne rapport er en kortlægning af forbruget af opioider i Danmark, særligt blandt patienter med langvarige kroniske non-maligne smerter (smerter med en varighed over seks måneder, som ikke skyldes kræft).

Kortlægningen fokuserer primært på opioider købt med recept på danske apoteker. Opioider brugt på sygehuse under indlæggelse er ikke med i analyserne af det danske forbrug. Sammenligning af forbruget i de nordiske lande er foretaget på baggrund af totalforbruget, det vil sige både forbruget i primærsektoren og på sygehusene.

Der er gennemført forskellige beskrivende analyser til at belyse opioidforbrug og opioidbrugerne i denne rapport. Kortlægningen er udelukkende en deskriptiv beskrivelse af opioidforbruget og opioidbrugerne i Danmark. Resultatet af analyserne om opioidforbrug i Danmark kan ikke bruges til at vurdere kvaliteten af smertebehandling i Danmark.

Rapporten indeholder desuden baggrundsviden om opioider, herunder fakta om lægemidlerne, mulige bivirkninger, forekomst af kroniske smerter i befolkningen, oversigt over tidligere opgørelser over forbruget samt en sammenligning af Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes forbrug.

Mange faktorer har betydning for forbruget af opioider i et samfund fx ordinationsregler. I rapporten omtales en række faktorer med betydning for opioidforbruget i Danmark. Flere af disse faktorer er yderligere sammenlignet med forholdene i Norge og Sverige.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Lægemiddelstyrelsen med faglig bistand fra en referencegruppe bestående af kliniske eksperter i smertebehandling. Rapporten er udarbejdet i anden halvdel af 2015 og begyndelsen af 2016.

Kortlægning af opioidforbruget i Danmark