xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Øvre dysfagi (synkebesvær) - opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 17 DEC 2015

Den nationale kliniske retningslinje om øvre dysfagi forholder sig til opsporingsprocedurer, udredningsmetoder, måltidsassistance, træning i spise- og drikkeaktiviteter, mundhygiejne, sensomotorisk træning af tungen samt hensigtsmæssig og sikker afcuffning og eventuelt dekanylering.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af opsporing, udredning og behandlingen af øvre dysfagi med henblik på at øge patientsikkerheden, dvs. mindske komplikationer, som kan medføre øget sygelighed og død, samt sikre ernæringstilstanden. 

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte og velafgrænset kliniske problemstillinger. Der er således tale om ’punktnedslag i patientforløbet’, hvorfor retningslinjen ikke kan stå alene i forhold til indsatsen for personer med øvre dysfagi, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.

 

vad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere

Retningslinje

National klinisk retningslinje for øvre dysfagi (synkebesvær) - opsporing, udredning og udvalgte indsatser (pdf)

National klinisk retningslinje for øvre dysfagi (synkebesvær) - opsporing, udredning og udvalgte indsatser (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Vejledning til MAGIC

Vejledning til MAGIC

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk og bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2018)

Baggrundssøgning

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts