xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af moderat og svær bulimi

Den nationale kliniske retningslinje om behandling af moderat og svær bulimi indeholder anbefalinger vedr. psykoterapeutisk behandling, individuel behandling versus behandling i grupper, familiebaseret behandling, motivationsfremmende intervention, medicinsk behandling, ernæringsintervention, systematisk monitorering, dagbehandling eller intensiveret ambulant behandling og tilbagefaldsforebyggelse.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 21 MAJ 2015

Den nationale kliniske retningslinje om behandling af moderat og svær bulimi indeholder anbefalinger vedr. psykoterapeutisk behandling, individuel behandling versus behandling i grupper, familiebaseret behandling, motivationsfremmende intervention, medicinsk behandling, ernæringsintervention, systematisk monitorering, dagbehandling eller intensiveret ambulant behandling og tilbagefaldsforebyggelse.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af behandlingen af moderat og svær bulimi. Det er vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte elementer i behandlingen af moderat og svær bulimi, og den kun har fokus på udvalgte sundhedsfaglige problemstillinger. Retningslinjen indeholder derfor ikke anbefalinger på det sociale område. Retningslinjen kan således ikke stå alene i indsatsen for personer med moderat og svær bulimi, men skal ses som et supplement til øvrige retningslinjer på sundheds- og socialområdet.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide: behandling af moderat og svær bulimi (pdf)

English version

Quick guide: National clinical guideline for the treatment of moderate and severe bulimia (pdf) (marts 2016)

Kommissorium

Kommissorium for medlemmer af arbejdsgruppen (pdf)

Høring

Link til høringsportalen

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

Flowchart

AMSTAR vurdering

AGREE vurdering

Metaanalyser og Risk of bias-vurderinger

PICO 1 (rm5)

PICO 1 (pdf)

PICO 3 (rm5)

PICO 3 (pdf)

PICO 4 (rm5)

PICO 4 (pdf)

PICO 5 (rm5)

PICO 5 (pdf)

PICO 6 (rm5)

PICO 6 (pdf)

PICO 7 (rm5)

PICO 7 (pdf)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol guidelines

Søgeprotokoller primær og sekundær litteratur