xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)

Retningslinjen anbefaler, at høfebersymptomer fra næsen lokalbehandles med næsespray, som indeholder binyrebarkhormon, og at symptomer fra øjnene lokalbehandles med øjendråber med antihistamin frem for at behandle med antihistamintabletter.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 24 JUN 2015

Mere end hver femte dansker har høfeber, og tallet er stigende. Høfeber kan både være en sæsonbetinget lidelse, der er forårsaget af allergi over for pollen, eller den kan være forårsaget af husstøvmider, pelsdyr m.m. og dermed give symptomer hele året. Høfeber kan medføre nedsat livskvalitet og sygefravær og ledsages ofte af astma. 

Retningslinjen giver anbefalinger vedr. behandling med næsespray, øjendråber, antihistamin, leukotrienantireceptorantagonist og binyrebarkhormon. Desuden giver den anbefalinger vedrørende immunterapi mod græs- og husstøvmideallergi, samt nedbringelse af niveauet af husstøvmider i hjemmet.

Retningslinjen beskriver evidensen på området, og anbefalingerne bygger på denne evidens samt arbejdsgruppens faglige erfaring på området. Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.

Retningslinjen er genvurderet i 2018

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2018.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)

National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide: behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) 

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)

Høring

Link til høringsportalen

Baggrundsmateriale

AGREE vurderinger

Agree-vurderinger (pdf)

AMSTAR vurderinger

Amstar-vurderinger (pdf)

Flowchart

Flowchart (pdf)

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO1 (pdf)

PICO1­ (rm5 - til databrug)

PICO3 (pdf)

PICO3 (rm5- til databrug)

PICO4 (pdf)

PICO4 (rm5 - til databrug)

PICO6 (pdf)

PICO6 (rm5- til databrug)

PICO7­ (pdf)

PICO7­ (rm5 - til databrug)

PICO8 (pdf)

PICO8 (rm5 - til databrug)

PICO9 (pdf)

PICO9 (rm5 - til databrug)

Narrative analyser

Narrative analyser (pdf)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: behandling af høfeber (opdateret 2018) (pdf)

Søgeprotokol for guidelines til NKR: behandling af høfeber (pdf)

Søgeprotokol for primærlitteratur til NKR: behandling af høfeber(pdf)

Søgeprotokol for sekundærlitteratur til NKR: behandling af høfeber (pdf)