xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Hjerterehabilitering

Retningslinjen omhandler patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og hjerteklapopererede patienter. Retningslinjen handler om den ambulante hjerterehabilitering i sygehus- og kommunalt regi, som indledes 1-2 uger efter, at patienten er blevet udskrevet fra sygehuset.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 20 FEB 2015

Sundhedsstyrelsen udgav november 2013 en National Klinisk Retningslinje (NKR) for hjerterehabilitering. Retningslinjen er opdateret den februar 2015, idet et enkelt afsnit vedrørende fysisk træning er revideret. Der er ikke foretaget ændringer i retningslinjens anbefalinger.

Retningslinjen er målrettet patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og hjerteklapopererede patienter. Retningslinjen handler om den ambulante hjerterehabilitering i sygehus- og kommunalt regi, som indledes 1-2 uger efter, at patienten er blevet udskrevet fra sygehuset.

Retningslinjen kommer med anbefalinger bl.a. på følgende områder:

  • Fysisk træning
  • Kostintervention
  • Patientuddannelse
  • Rygestop
  • Opsporing af depression og angst
  • Psykosocial indsats

Retningslinjen offentliggøres dels i en fuld tekst version, dels som en ’quick guide’, som alene indeholder retningslinjens anbefalinger.

Quick Guide

Quick Guide til NKR for hjerterehabilitering

English version

Quick guide: National clinical guideline on cardiac rehabilitation

Kommissorium og medlemsliste

Kommissorium for nationale kliniske retningslinjer for hjerterehabilitering

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. nationale kliniske retningslinjer for hjerterehabilitering

Vurderinger

GRADE-vurderinger

Vurdering af guidelines

Vurdering af systematiske reviews

Søgeprotokoller

Søgeprotokoller for NKR hjerterehabilitering

Høring

Høringsportalen - NKR for hjerterehabilitering  

 

Opdateret den 20. februar 2015, idet et enkelt afsnit vedrørende fysisk træning er revideret. Der er ikke foretaget ændringer i retningslinjens anbefalinger.