xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Retningslinjen indeholder anbefalinger for, hvordan udredningen af epilepsi bør foregå, så man sikrer en korrekt og hurtig diagnostik.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 11 NOV 2014

Sundhedsstyrelsen udgiver national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge.

Cirka 55.000 danskere har epilepsi. En fjerdedel af disse er børn og unge under 18 år. Epilepsi kan påvirke barnets eller den unges kognitive og sociale udvikling. 

Retningslinjen indeholder anbefalinger for, hvordan udredningen af epilepsi bør foregå, så man sikrer en korrekt og hurtig diagnostik. Retningslinjen indeholder også anbefalinger for behandlingen af akutte og vedvarende anfald, samt den ikke-medicinske behandling til børn og unge, som ikke responderer på antiepileptisk medicin.

Retningslinjen er genvurderet i 2017

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2017.

Retningslinje

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge (pdf)

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide: udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge (pdf) 

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge (pdf)

Høring

Link til Høringsportalen

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler (pdf)

AGREE vurderinger

AGREE vurderinger (pdf)

AMSTAR vurderinger

AMSTAR vurderinger (pdf)

Metaanalyser

Midazolam versus Diazepam for epilepsi (rm5 - til databrug) 

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: Epilepsi hos børn og unge (pdf)

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: Epilepsi hos børn og unge (pdf)

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: Epilepsi hos børn og unge (pdf)