xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Udredning og behandling af ADHD hos voksne

– med forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed samt opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 02 FEB 2015

De Nationale kliniske retningslinjer for udredning af ADHD hos voksne fremhæver de grundlæggende elementer, som en standardudredning for ADHD hos voksne bør indeholde. Ud over en fysisk lægeundersøgelse anbefales det blandt andet, at patienten udfylder et særligt spørgeskema, og at der foretages et grundigt interview med patienten og evt. en pårørende.

Den nye retningslinje har fokus på udvalgte sundhedsfaglige problemstillinger og indeholder derfor ikke anbefalinger på det sociale og uddannelsesmæssige område. Retningslinjen kan således ikke stå alene i indsatsen for voksne med ADHD, men skal ses i sammenhæng med anbefalinger vedrørende f.eks. sociale og uddannelsesmæssige indsatser.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Retningslinjen er genvurderet i 2017.

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2017. 

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos voksne

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos voksne (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide: udredning og behandling af ADHD hos voksne (pdf) 

Høring

Link til Høringsportalen

Baggrundmateriale

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler - samlet (pdf)

Pico 3 - MPH versus placebo (grd - til databrug)

Pico 5 - ATX versus placebo (grd - til databrug)

Pico 6 - ATX versus placebo for ADHD og angst og depression (grd - til databrug)

Pico 7 - LDX versus placebo (grd - til databrug) 

AGREE II vurderinger

Agree-vurderinger (pdf)

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

Pico 3 - MPH versus placebo (pdf)

Pico 3 - MPH versus placebo (rm5 - til databrug)

Pico 5 - ATX versus placebo (pdf)

Pico 5 - ATX versus placebo (rm5 - til databrug)

Pico 6 - ATX versus placebo for ADHD og angst og depression (pdf)

Pico 6 - ATX versus placebo for ADHD og angst og depression (rm5 - til databrug)

Pico 7 - LDX versus placebo (pdf)

Pico 7 - LDX versus placebo (rm5 - til databrug)

Pico 15 - CBT + medicin versus medicin (pdf)

Pico 15 - CBT + medicin versus medicin (rm5 - til databrug)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: ADHD for voksne (pdf)

Søgeprotokol for primærlitteratur til NKR: ADHD for voksne (pdf)

Søgeprotokol for sekundærlitteratur til NKR: ADHD for voksne (pdf)