xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn

Den nationale kliniske retningslinje om behandling med trommehindedræn indeholder anbefalinger vedr. diagnostik af mellemørebetændelse og indikationer for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen 0-5 år.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 21 MAJ 2015

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af behandlingen af mellemørebetændelse blandt børn. Retningslinjen omfatter kun udvalgte elementer vedr. behandlingen af mellemørebetændelse. Retningslinjen er således et supplement til de øvrige retningslinjer og vejledninger på området.

Retningslinjen er genvurderet i 2017

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2017.

National klinisk retningslinje for mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn

National klinisk retningslinje for mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide: mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn (pdf) 

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn (pdf)

Høring

Link til høringsportalen

Baggrundsmateriale

Flowchart

AMSTAR vurdering

AGREE II vurdering

Søgeprotokoller

Søgeprotokol guidelines til NKR: mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn

Søgeprotokol sekundær litteratur til NKR: mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn