xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Notat vedrørende psykologbehandling til børn og unge med angst og depression

NOTATER 12 FEB 2015

Som opfølgning på satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der i forbindelse med udvidelse af aldersgrupperne for psykologbehandling i praksissektoren til personer med let til moderat angst og depression reserveret 1 mio. kr. til en evaluering af tilskudsordningen til psykologbehandling til særligt udsatte persongrupper.

Kommissoriet indeholdt blandt andet en vurdering af behovet for samt konsekvenserne ved at udvide ordningen til at omfatte børn og unge med let til moderat angst og depression. Denne gruppe er aktuelt ikke er dækket i den eksisterende tilskudsordning til psykologbehandling.  

Notat vedrørende psykologbehandling til børn og unge med angst og depression