xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

Den nationale kliniske retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom tager udgangspunkt i de behandlingssituationer, hvor der er taget beslutning om at fjerne livmoderen.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 13 MAJ 2015

Den nye retningslinje har fokus på udvalgte sundhedsfaglige problemstillinger i forhold til operationsmetoder og de supplerende kirurgiske indgreb i forbindelse med en operation.

Retningslinjen indeholder derfor ikke en overordnet gennemgang af patientforløbene eller de medicinske behandlinger eller mindre invasive kirurgiske behandlingsmetoder. Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger og anbefalinger mv. på området.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ansartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Retningslinjen er genvurderet i 2017

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2017.

Retningslinje

National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom (pdf)

National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Evidensprofiler

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser

Metaanalyser (pdf)

Metaanalyser (RevMan5)

Oversigt over metaanalyser

Risk of bias

PICO 1, RCT (pdf)

PICO 2, RCT (pdf)

PICO 4, RCT (pdf)

PICO 6, RCT (pdf)

PICO 6, observationelle studier (pdf)

PICO 9, RCT (pdf)

PICO 7, RCT (pdf)

PICO 7, observationelle studier (pdf)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokoller for guidelines

Søgeprotokoller for sekundær litteratur

Søgeprotokoller for primær litteratur

Flowcharts