xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Anal­inkontinens hos voksne

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje for analinkontinens hos voksne er at øge kendskabet til, hvordan analinkontinens kan afhjælpes med simple midler i primærsektoren.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 26 MAR 2015

I retningslinjen beskrives effekter såvel som eventuelle skadevirkninger af en række basale behandlingstilbud til analinkontinente som f.eks. indtagelse af psyllium-frøskaller, loperamid, laksantia, analtømning og bækkenbundstræning. Der er tillige medtaget et udredningsspørgsmål relateret til udredning af kvinder med nyopstået fækalinkontinens efter fødslen.

Retningslinjen er genvurderet i 2017

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2017.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne (pdf)

National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Review

PICO 1-5

PICO 7

PICO 8 og 9

PIRO 1

Søgestrategi

Søgestrategi for guidelines

Søgestrategi for systematisk review

Søgestrategi for primær litteratur