xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af etableringen af familieambulatorierne

EVALUERINGER 13 MAR 2015

Med satspuljeaftalerne for 2007 og 2008 blev det besluttet, at etablere landsdækkende familieambulatoriefunktioner i det regionale sundhedsvæsen. 

Familieambulatoriet er en tværfaglig enhed, som varetager den specialiserede forebyggende og behandlende svangreomsorg for gravide med rusmiddel problemer. Herudover varetager familieambulatoriet undersøgelse og behandling af det nyfødte barn og moderen i barselsperioden samt opfølgning indtil skolealderen af børn, der har været eksponerede for rusmidler i fostertilværelsen. Dette kræver selvsagt en bred og ofte kompliceret intervention, som vil inddrage parter og instanser på tværs af sektorer over tid. Det er derfor essentielt, at den regionale og kommunale indsats koordineres.

COWI har for Sundhedsstyrelsen gennemført evalueringen af etableringen af familieambulatorierne.

Evalueringen indeholder en gennemgang af baggrunden for satspuljebevillingen og familieambulatoriernes formål og interventionsmodel, samt af evalueringsformål og tilgang samt præsentation og analyse af evalueringens data.