xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Elektiv PCI - faglig visitations­retningslinje

Retningslinjen beskriver visitationen af patienter, der skal have foretaget PCI (Percutan Coronar Intervention) (planlagte ballonudvidelser), samt hvor visitationen kan foregå.

ANBEFALINGER 15 JUN 2015

PCI (Percutan Coronar Intervention) er en procedure, hvorved stenoser (forsnævringer) i koronararterierne (kranspulsårene) fjernes ved ballonudvidelse, oftest efterfulgt af indsættelse af stent (foring som forhindrer sammenklapning af åren efter ballonudvidelse). Stenoser i koronararterierne giver nedsat blodforsyning til hjertet.

PCI er en procedure, der kan anvendes både akut og elektivt. Denne visitationsretningslinje omhandler udelukkende elektiv PCI, hvilket vil sige planlagte ballonudvidelser.

Elektive eller planlagte ballonudvidelser omfatter i denne visitationsretningslinje også sub-akutte ballonudvidelser som eksempelvis ved ustabil angina pectoris og Akut Koronar Syndrom uden ST elevation. Nogle former for elektiv PCI kan varetages på regionsfunktionsniveau, mens andre skal varetages på højt specialiseret niveau.

Elektiv PCI - faglig visitationsretningslinje