xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Alkoholforbrug blandt gravide og kvinder i den fertile alder i Danmark

I denne rapport præsenteres opgørelser over alkoholforbruget blandt gravide i Danmark.

06 MAR 2015

Dernæst præsenteres tal for alkoholforbruget blandt kvinder i den fertile alder, som udgør populationen af kvinder, der potentielt bliver gravide. Desuden præsenteres opgørelser af omfanget af behandlinger for alkoholoverforbrug og hvor mange børn, som er berørt af dette.

Til sidst præsenteres opgørelser over andelen af graviditeter, hvor kvinden er registeret med en alkoholrelateret diagnose i perioden fra et år før til et år efter graviditetens afslutning samt antallet af børn, som er registreret med diagnosen føtalt alkoholsyndrom.

Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Gitte Lindved Petersen, Ulrik Schiøler Kesmodel og Katrine Strandberg-Larsen.

Københavns Universitet, 2015