×

NKR: Polycystisk ovariesyndrom - diagnostik og risikovurdering

Oprettet 15. maj 2014

Retningslinjen indeholder anbefalinger for diagnostik herunder for tidlig opsporing og differentialdiagnostik, og bidrager til at afklare, hvornår lægen i forbindelse med udredningen bør få mistanke om andre alvorlige lidelser, der kræver videre udredning i specialiseret regi.

Retningslinjen giver desuden anbefalinger for risikovurdering og systematisk opsporing af type II diabetes og hjertekarsygdom.

NKR

National klinisk retningslinje for Polycystisk ovariesyndrom – diagnostik og risikovurdering

Quick Guide

National klinisk retningslinje for Polycystisk ovariesyndrom – diagnostik og risikovurdering. Quick guide

English version

Quick guide: National clinical guideline on polycystic ovary syndrome - diagnosis and risk assessment

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for diagnostik af polycystisk ovariesyndrom (PCOS) (pdf)

Medlemsliste

Medlemsliste for arbejdsgruppen for national klinisk retningslinje for diagnostik af polysystisk ovariesyndrom (PCOS) (pdf)

Høring

Høringsportalen: høringssvar og høringsliste

Søgeprotokol

Søgeprotokol baggrundssøgning: National Klinisk Retningslinje for polycystisk ovariesyndrom

Søgeprotokol opfølgende søgning: National Klinisk Retningslinje for polycystisk ovariesyndrom