xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Førstegangs­fødende med dystoci (manglende fremgang)

Sundhedsstyrelsen har udgivet national klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci. Formålet med den nationale kliniske retningslinje er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, at medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 14 NOV 2014

Retningslinjen vedrørende dystoci hos førstegangsfødende med et foster i hovedstilling beskriver vestimulation med oxytocin med hensyn til indikation og administration.

Desuden beskrives udvalgte ikke-medikamentelle tiltag, som potentielt kan anvendes til at forebygge og behandle vesvækkelse.

Retningslinjen er genvurderet i 2017

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2017.

Retningslinje

National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci (pdf)

National clinical guideline concerning primiparous women with dystocia (English version, pdf)

National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal med høringssvar og høringsnotat

Baggrundsmateriale

Evidensprofiler

Samlede evidensprofiler

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 4 (pdf)

PICO 7 (pdf)

PICO 10 (pdf)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for fokuserede spørgsmål

Søgeprotokol for guidelines

Flowcharts