xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Førstegangs­fødende med dystoci (manglende fremgang)

Sundhedsstyrelsen har udgivet national klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci. Formålet med den nationale kliniske retningslinje er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, at medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 14 NOV 2014

Retningslinjen vedrørende dystoci hos førstegangsfødende med et foster i hovedstilling beskriver vestimulation med oxytocin med hensyn til indikation og administration.

Desuden beskrives udvalgte ikke-medikamentelle tiltag, som potentielt kan anvendes til at forebygge og behandle vesvækkelse.

National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci


National clinical guideline concerning primiparous women with dystocia (English version)

National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Førstegangsfødende med dystoci

Primiparous women with dystocia (English version)

Flowchart

Flowcharts for håndtering af dystoci

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje ved. dystoci (pdf)

Høring

Høringsportalen med høringssvar og høringsnotat om Den nationale kliniske retningslinje for dystoci

Vurdering

AMSTAR-vurderinger af systematiske reviews

Evidensprofiler

Samlede evidensprofiler

Metaanalyser

Metaanalyse spørgsmål 1

Metaanalyse spørgsmål 4

Metaanalyse spørgsmål 7

Metaanalyse spørgsmål 10

Søgeprotokoller

Fokuserede spørgsmål

Guidelines