xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Visitationsretningslinjer for genoptræning og rehabilitering til børn og unge med erhvervet hjerneskade

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglige visitationsretningslinjer for genoptræning og rehabilitering til børn og unge med erhvervet hjerneskade.

ANBEFALINGER 19 DEC 2014

Visitationsretningslinjerne omfatter personer med erhvervet hjerneskade, der har behov for genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser i forlængelse af behandling på sygehuset, og som udskrives med en genoptræningsplan. 

Visitationsretningslinjerne er udarbejdet med udgangspunkt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus samt Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. Vejledningen og bekendtgørelsen fastsætter blandt andet reglerne for sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner og beskriver de tre generiske specialiseringsniveauer for genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus.  

Målgruppen for visitationsretningslinjerne er det personale på sygehusene, som udarbejder genoptræningsplaner til patienter efter hjerneskade, samt de fagpersoner i kommunerne, der visiterer patienter til genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser efter udskrivning fra sygehus.

Retningslinjerne henvender sig derudover til de planlæggere og beslutningstagere i kommuner og regioner, som har ansvaret for den overordnede planlægning af genoptræning og rehabilitering. Herudover til dem, der koordinerer sundhedsindsatsen med indsatser på det sociale område, specialundervisningsområdet, beskæftigelsesområdet og uddannelsesområdet. 

Visitationsretningslinjerne er et led af opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen, der pegede på behovet for at øge fagligheden og kvaliteten i genoptræningen og rehabiliteringen til personer med erhvervet hjerneskade.