xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Polycystisk ovariesyndrom - diagnostik og risikovurdering

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 15 MAJ 2014

Retningslinjen indeholder anbefalinger for diagnostik herunder for tidlig opsporing og differentialdiagnostik og bidrager til at afklare, hvornår lægen i forbindelse med udredningen bør få mistanke om andre alvorlige lidelser, der kræver videre udredning i specialiseret regi.

Retningslinjen giver desuden anbefalinger for risikovurdering og systematisk opsporing af type II diabetes og hjertekarsygdom.

 

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere

Retningslinje

National klinisk retningslinje for polycystisk ovariesyndrom – diagnostik og risikovurdering (pdf)

National klinisk retningslinje for polycystisk ovariesyndrom - diagnostik og risikovurdering (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium og medlemsliste

Kommissorium

Medlemsliste for arbejdsgruppen

Høring

Høringsportal

Søgestrategi

Søgeprotokol for baggrundssøgning

Søgeprotokol for opfølgende søgning