xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Cost-effectivness studie af tværfaglig ernæringsintervention blandt skrøbelige underernærede ældre

09 OKT 2014
Rapporten beskriver resultaterne af det første kontrollerede cost-effectiveness-studie (CES-studie) af en ernæringsindsats målrettet skrøbelige ældre i hjemmeplejen og plejeboligen.

Formålet med dette første cost-effectiveness-studie af en ernæringsindsats målrettet skrøbelige ældre har været at afdække, om skrøbelige ældre i hjemmeplejen og plejeboligen opnår forbedret livskvalitet, funktionsevne og ernæringstilstand af en målrettet ernæringsindsats, og om indsatsen er økonomisk rentabel.  Målgruppen er borgere over 65 år i hjemmeplejen eller plejebolig, der får madservice og ofte også anden hjælp og støtte efter Serviceloven.

Undersøgelsen er gennemført som en opfølgning på Socialstyrelsens projekt God mad-godt liv. Frederiksberg kommune har deltaget som projektkommune. 

Cost-effectivness studie af tværfaglig ernæringsintervention blandt skrøbelige underernærede ældre