xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser.

ANBEFALINGER, LOVE OG REGLER 21 AUG 2019

En læge er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sin virksomhed. Det fremgår af § 17 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser, retsinformation.dk

VEJ nr 9733 af 09/07/2019 Gældende