Engelsk

Mini-MTV vedr. meningokok C-vaccination

På baggrund af drøftelser med Vaccinationsudvalget, har Sundhedsstyrelsen besluttet at udarbejde en mini-MTV som grundlag for den videre drøftelse om eventuel indførelse af meningokokvaccination i det danske børnevaccinationsprogram.

02 OKT 2013

Mini-MTV’en beskriver sygdom, epidemiologi, teknologi, patient- og borgerper-spektivet samt mulige scenarier og økonomiske konsekvenser ved eventuel indfø-relse af meningokokvaccination i børnevaccinationsprogrammet. Mini-MTV udgør derved alene et beslutningsgrundlag for eventuel implementering af vaccination mod meningokoksygdom (MS) i det danske børnevaccinationsprogram, men kon-kluderer ikke, hvorvidt vaccinen skal inkluderes i programmet.

Elektronisk udgave