xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evidens for effekten af rehabilitering for ældre med nedsat funktionsevne

EVALUERINGER, EVIDENS OG LITTERATUR 10 DEC 2013
Kortlægning og litteraturgennemgang af den eksisterende evidens vedrørende rehabiliteringsindsatser for ældre.
Evidens for effekten af rehabilitering for ældre med nedsat funktionsevne

Kortlægningen er gennemført som en systematisk litteratursøgning efter videnskabelige artikler vedrørende helhedsorienterede indsatser til ældre med nedsat funktionsevne, fysisk, psykisk eller socialt.

Litteraturgennemgangen er den anden ud af i alt fem rapporter. Rapporterne udgives som led i et større projekt i Socialstyrelsen, der skal kvalificere, dokumentere og udbrede en rehabiliteringsmetode på ældreområdet. Projektet er et satspuljeprojekt og gennemføres i perioden 2012-2016.

Litteratursøgningen er gennemført af Institut for Folkesundhedsvi­denskab (IFSV), Københavns Universitet i samarbejde med KORA, Implement Consulting Group og Socialstyrelsen.


Hent publikationen