xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Beredskab for pandemisk influenza

Beredskab for pandemisk influenza består af en national strategi samt en vejledning til regioner og kommuner.

21 JAN 2013

Udgivelsen består af del I, National strategi og fagligt grundlagt samt del II, Vejledning tíl regioner og kommuner

Udgivelsen er en revideret og opdateret version af pandemiplanen fra 2006.

Udgivelsen har opretholdt populærtitlen ”Pandemiplanen”, på trods af at der ikke er tale om en egentlig plan; men dels om den nationale strategi og det faglige grundlag (del I); dels om konkret vejledning om planlægning for pan-demisk influenza i regioner og kommuner (del II).

Hovedformålet med pandemiplanen er, at den skal bidrage til at minimere de menneskelige og samfundsmæssige omkostninger af en pandemi i Danmark. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet den som et fagligt grundlag samt et værktøj til brug ved planlægning til regioner og kommuner, herunder personale i sundhedssektoren.

Beredskab for pandemisk influenza, del I: National strategi og fagligt grundlag

Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner