xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Social ulighed i indlæggelser

03 OKT 2013

I nærværende notat analyseres den sociale ulighed i indlæggelser og det estimeres hvor meget af uligheden, der kan relateres til livsstil, overvægt og men talt helbred. Der betragtes tre livsstilsfaktorer: rygning, alkohol og fysisk aktivitet, samt BMI og en indikator for mentalt helbred. Desuden undersøges betydningen af tidligere indlæggelse for den sociale ulighed i indlæggelseshyppigheden.

Social ulighed i indlæggelser